A Kancellária bemutatkozása [fr]

Ez a hagyományos elnevezés azt a tulajdonképpeni diplomatákból álló kis csapatot jelõli, akik a nagykövet legközelebbi munkatársai.

Ebben az értelemben a Kancellária a misszióvezető « vezérkara » és a misszió egészének a központja.

Valamennyi ügyben előkészíti a munkáját és közvetlen utasítások alapján cselekszik.

A Kancellária tehát politikai elemzőközpont, a döntéshozás központja és valamennyi magyarországi francia munkatárs tevékenységét koordináló központ.

A főtanácsossal az élén ez a diplomáciai csapat változó számú tanácsosból, titkárból és attaséból áll : mintegy tizenöten dolgoznak a washingtoni nagykövetségen vagy az ENSZ-, illetve EU-képviseleteken; a leggyakrabban viszont csak egy vagy két diplomata, mint Magyarország esetében.

- Első tanácsos

Igazából a Nagykövetség második embere, aki ellátja a Nagykövet valamennyi funkcióját vagy adott esetben helyettesíti őt.

Mivel a Nagykövet tevékenysége elsősorban külső feladatokra irányul (tárgyalások, reprezentáció, kommunikáció), ilyenkor helyettesére hárul, hogy ezalatt az idő alatt « működtesse a rendszert ».

Ő központosítja a levelezést és ellenőrzi ennek összehangoltságát. Felügyeli a különböző osztályok közötti koordinációt. Ellenőrzi a napi adminisztrációt. Majdnem mindig ő az alkalmazottak és a dokumentumok védelméért felelős « biztonsági tiszt ». A misszióvezetőt « ügyvivőként » helyettesíti annak távollétében.

- A diplomatacsapat
A Kancellária munkája többféle tevékenységből is állhat.
- Részt vesz a nagykövet reprezentációs munkájában, kiváltságos és közvetlen kapcsolatot biztosítva így a francia és a magyar kormány, a két ország parlementjei, illetve valamennyi közintézménye között.
- Lényeges szerepet játszik a kétoldalú kapcsolatok megerősítésében, többek között a francia miniszterek vagy más magas rangú személyek magyarországi átogatásainak előkészítése során.
- Egyben « elkötelezett megfigyelőként » rendszeresen kell (diplomáciai táviratok, jelentések vagy üzenetek formájában) elemzéseket és összefoglalókat írnia a magyarországi politikai, gazdasági, kulturális és társadalmi eseményekről, ami lehetővé teszi számára bizonyos folyamatok előrevetítését.

Másrészről pedig neki kell bemutatnia a francia álláspontot, eljárnia a magyar hatóságoknál és határozott politikát képviselnie intézményi partnerei és a magyar civil társadalom felé.

- A Rejtjelosztály a kancellária lelke, mivel ez az osztály bonyolítja a levelezés lényegi részét. Napjainkban a táviratok rejtjelezése automatikus, a továbbítás pedig azonnal történik.

- A Levéltár és Dokumentációs Központ (CAD) küldi, fogadja és rendszerezi a leveleket. A nem sífrírozott küldeményeket, azaz a leveleket (más néven "jelentéseket") a diplomáciai fuárpostával küldik.

- A Kancellária részét kepező Sajtó- és Fordítóosztály közvetlenül a sajtóattasé alá tartozik.

- A Konzuli Osztály feladata a harmadik államok azon állampolgárai vízumkérelmeinek vizsgálata, akik Franciaországba és/vagy a Schengen-térségbe kívánnak beutazni.
A francia közösség vagy az átutazó franciák számára valamennyi adminisztrációs ügyintézés elsődleges helye. A fővárosokban, így Budapesten is, ahol nincs külön konzulátus, egyben a "kiadások és bevételek kezelője is" (más szóval inkasszálja a kirendeltség bevételeit, például a vízumdíjat, és rendezi a kiadásokat).

Vezetője a nagykövetség költségvetésének a kezelője – amellett, hogy maguk a nagykövetek is egyre többet foglalkoznak állomáshelyük pénzügyeivel. A folyamatban lévő reform éppen arra irányul, hogy a párizsi pénzügyi irányítást alsóbb szintekre, a kirendeltségek felé utalja.

Ez a reform egy igazi, a források felhasználásában nagyobb rugalmassággal rendelkező második vagyonkezelővé teszi a misszióvezetőt, az ezzel járó felelősséggel együtt.

Megjelenés dátuma : 09/11/2011

Oldal tetejére