A nők és a férfiak közötti egyenlőség a világban: Franciaország elköteleződik [fr]

A nők és a férfiak közötti egyenlőtlenség a világon mindenütt fennáll még, sőt, bizonyos esetekben tovább súlyosbodik. Franciaország ezzel szembeszállva még összehangoltabb és hatékonyabb, úgynevezett „gender”-tevékenységet folytat mind fejlődést támogató politikájában, mind külső fellépésében. A nők és a férfiak közötti egyenlőségre vonatkozó 3. Nemzetközi Stratégia (2018-2022) egy olyan iránymutató eszköz, amellyel koordinálhatók a következő öt évre tervezett lépések, illetve mindenhol a világon javítható a nők helyzete.

A stratégia nemzetközi téren konkretizálja a köztársasági elnök aziránti elkötelezettségét, hogy a nők és a férfiak közötti egyenlőség kérdése az ötéves ciklus egyik legfontosabb ügye legyen.

JPEG - 14.3 ko
A nők és a férfiak közötti egyenlőség

Aggasztó nemzetközi kontextus

Elsősorban a nőket és a lányokat sújtja a szegénység, a konfliktusok és a klímaváltozás. A társadalomban elfoglalt helyüknél fogva mindenhol – és valamennyi területen – nehézségekkel és diszkriminációval kell szembe nézniük.

Szexuális erőszak mint háborús fegyver

Bolygónkon nem mindenütt magától értetődő a béke és a stabilitás. A globális felmelegedés, a természeti erőforrások körüli feszültségek és a társadalmi-gazdasági egyenlőtlenségek a melegágyuk azoknak a válságoknak és konfliktusoknak, amelyeknek gyakran a nők az elsőszámú áldozatai.

Némely országokban a szexuális erőszakot háborús fegyverként használják a népesség terrorizálása céljából.

A nők joga a saját testük feletti szabad rendelkezéshez

A szexuális és reprodukciós jogokhoz való hozzáférés a fiatal nők önrendelkezésének egyik lényeges feltétele.

  • Némely törvények még mindig túl sok fiatal lányt és asszonyt akadályoznak a szexuális és reprodukciós egészségügyi ellátáshoz való hozzáférésben, fenyegetve ezzel a saját testük feletti szabad rendelkezéshez, illetve az országuk társadalmi fejlődéséhez történő hozzájáruláshoz való alapvető jogukat;
  • A kockázatos abortuszokkal járó komplikációk az anyák harmadik halálozási okai. Ezek a halálesetek mind elkerülhetők lennének, ha garantálnák a minőségi szolgáltatások rendelkezésre állását és az azokhoz való hozzáférést.
  • Mivel a 18. életévük előtt férjhez ment lányok ritkán képesek a házastársukkal a védett szexuális kapcsolatokról beszélni, gyakran nyomás alatt állnak, hogy igazolják termékenységüket, ki vannak téve a szexuális úton terjedő betegségeknek, és a házasságon belüli erőszaknak és nekik van a legkevesebb esélyük arra, hogy szexuális felvilágosításban részesüljenek.

Demográfiai kockázatok és a nők jogai

A 47 legerősebb demográfiai növekedést produkáló országban az aktív népesség növekedése valódi esély lehet a fejlődésre. Azzal a feltétellel, hogy ennek a fiatal népességnek – mind a lányok, mind a fiúk tekintetében – jó az egészsége, iskolázott és hozzáfér a minőségi munkalehetőségekhez.

Egyenlőség Franciaország külügyi tevékenységében

Franciaország nemzetközi stratégiájának 5 cselekvési iránya azt tűzte ki célul, hogy a nők és a férfiak közötti egyenlőség kérdését az Európa-ügyi és Külügyminisztérium kulcsterületeinek – a fejlődéshez való hozzájárulás, befolyásszerző, gazdasági, kulturális és oktatási diplomácia – középpontjába helyezi.

Példaként szolgálni

Mivel minden a példamutatással kezdődik, a minisztérium megkettőzi az egyenlő bánásmód érdekében tett erőfeszítéseit munkatársai és partnerei körében, így többek között:

  • a női nagykövetek létszámának növelésével;
  • az alkalmazottaknak a nemek közötti egyenlőség kérdéseire való érzékenyítésével;
  • a nők és férfiak közötti egyenlőségnek a szisztematikus integrálása a minisztérium által felügyelt vagy részben felügyelt 12 partner (úgymint Agence française de développement, Expertise France, Institut français, Agence pour l’enseignement français à l’étranger, Campus France, Agence française de coopération médias, France Médias Monde, Atout France, Business France, Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement, France Volontaires et Institut de recherche pour le développement) stratégiáiba és tevékenységébe.

Az egyenlőséggel kapcsolatos kihívások politikai kezelésének erősítése

A nők és a férfiak közötti egyenlőséggel kapcsolatos politikai kiállás intenzívebbé tétele érdekében szükséges, hogy a nemek kérdése a fejlődéssel kapcsolatos vagy azzal nem összekapcsolható problematikákba illeszkedjen valamennyi nemzetközi szervezeten belül. Ez a helyzet többek között az oktatásra, a szakmai képzésre és a társadalmi beilleszkedésre, valamint a humanitárius stratégiára, a klímaváltozással, a gazdasággal, a népességgel, a szexuális és reproduktív jogokkal és egészséggel kapcsolatos kihívásokra nézve… A Stratégia azt is ösztönzi, hogy a kétoldalú és a diplomáciai képviseletek tevékenységébe illeszkedő találkozók során kerüljenek szóba a nők és a férfiak közötti egyenlőséggel kapcsolatos témák.

Az egyenlőség érdekében végzett tevékenységek jobb finanszírozása

A konkrét lépések megtétele érdekében az egyenlőség érdekében végzett tevékenységekre szánt állami támogatás növekedni fog. Különösképpen a Francia Fejlesztési Ügynökség által folyósított összegek 50%-át a nemek közötti egyenlőtlenségek csökkentését célzó projektekre fordítják majd.

A civil társadalom támogatása és az eredmények megosztása

A különböző megosztási felületeken keresztül a stratégia a civil szervezetek, a magánszektor, a kutatás és az állami hatóságok közötti tapasztalatcserét szeretné elősegíteni. A franciaországi civil szervezetek szakértelme és láthatósága komoly hatást gyakorol a nők és a férfiak közötti egyenlőség előmozdítására a nemi kérdéseket és a női jogokat illetően.

PDF - 506.5 ko
A nők és a férfiak közötti egyenlőség nemzetközi stratégiája
(PDF - 506.5 ko)

Megjelenés dátuma : 12/04/2018

Oldal tetejére