A nagykövet tollából (2017. március 20.) [fr]

Hatvan év szabadság!

Amikor március 25-én az 1957. március 25-én aláírt Római Szerződés hatvanadik évfordulóját ünnepeljük, ideje, hogy megvédjük a modern idők demagóg, szabadszájú, az elvont Brüsszelen gúnyolódó szónokai által könnyűszerrel bűnbaknak kikiáltott Uniónk vívmányait.

Mivel e vívmányok elemzéséhez elengedhetetlen józanság büszkeségre is inspirál. Az Európai Unió az a térség, ahol az emberek és az eszmék szabadon mozognak és találkoznak, ahol a nemzetek együttműködnek és a kultúrák párbeszédet folytatnak ahelyett, hogy összeütközésbe kerülnének. Ez az a húzóerő a befektetők és a diákok számára az egész világon, az értékek és eszmék mozgásba lendülése, amelyre az európai határokon túl mindig odafigyelnek és amelyre gyakran irigykednek.

Mára leszoktunk arról, hogy az Uniót ne kizárólag az őt sújtó – nagyon is valóságos – krízisek summázataként emlegessük. Az évforduló alkalmából azonban dolgoztassuk meg az emlékezetünket! Emlékezzünk arra, hogy olyan tartós békére, amelyet most is élvezünk, korábban nem volt példa öreg kontinensünk történetében. Gondoljunk a jólétre, amely az Unióhoz csatlakozó államokban megvalósult! Tartsuk fejben, hogy Európa egyes vidékein nemrég még csak vágyálmok voltak azok a jogok és szabadságelvek, amelyeknek letéteményese az Unió.

A mi Uniónk jobbat érdemel az iránta tanúsított ellenszenvnél és az őt érő kritikáknál. Az egyet nem értés természetesen hasznos. Megakadályozza, hogy elnézőek legyünk önmagunkkal, megvéd az önelégültséggel szemben. Lehetővé teszi, hogy újra fellángoljon a politikai vita, és ez által elkerüljük, hogy egy laza konszenzus vagy egy annál is rosszabb, belenyugvó egyetértés jöjjön létre. Utóbbit a politikai és szakértői elitben passzívan megbízó állampolgárok egyfajta jóhiszeműen közömbös viselkedésére utalva az Európai Unió első évtizedei kapcsán említi gyakran a politikatudomány. Az európaiak magukhoz ragadták Európát, és ez így van jól! Néhány nappal ezelőtt Antonio Tajani, az Európai Parlament elnöke arra szólított fel, hogy az európai polgárok jogos elvárásaira egy „cselekvő Európával” feleljünk; az ő szavaival élve „Európának nem gyengülnie, megújulnia kell!”

JPEG

Megjelenés dátuma : 20/03/2017

Oldal tetejére