A nagykövet tollából: Franciaország és Magyarország öröktől fogva… [fr]

A száműzetés három alakja: Victor Hugo, Teleki Sándor, Mészáros Lázár

Franciaország és Magyarország mindig is számos ponton kötődött egymáshoz, többek között kulturális téren. Ìgy volt ez a XIX. században is, amikor az egyik leghíresebb francia író, Victor Hugo, mély barátságot kötött Teleki Sándor gróffal és Mészáros Lázár tábornokkal száműzetésük alatt Jersey kis szigetén.

A hatalom által üldözött három férfi, tele forradalmi politikai elképzelésekkel, elhagyta szülőföldjét, hogy Jersey-n csatlakozzon az európai – lengyel, olasz, magyar és francia – politikai rendszerek ellenzékének táborához. Victor Hugo 1852-ben Brüsszelen és Londonon keresztül érkezik a szigetre. Elszántan szembehelyezkedik III. Napoleonnal, akit tollával próbál legyőzni. A forradalmi hatás kedvéért először A kis Napoleont publikálja, majd 1853-ban a Fenyítéseket. Ebben az időben többek között az aggasztja, hogy Magyarország és Olaszország Franciaország nélkül fog fegyvert. Victor Hugo feltétlen csodálója volt Kossuth Lajosnak, az államférfinak, és sorsszerű volt, hogy kapcsolatba kerüljön a magyar szabadságharc többi politikai szereplőjével is. Mindazonáltal hiba lenne azt feltételezni, hogy barátságuk kizárólag a politikára korlátozódott. Teleki és Mészáros a büntetés elől menekültek Franciaországon, Anglián és Törökországon át Jersey-re, ahol a többi száműzöttel együtt megpróbálták megfordítani hazájuk politikai áramlatait. Mészáros nem maradt hosszú ideig Jersey-n, de ez a rövid idő elegendő volt számára ahhoz, hogy közelebbi kapcsolatba kerüljön Victor Hugo-val. Teleki gróf tovább maradt és hamarosan a francia író cinkosa lett. Neki ajándékozta kabátját, kutyáját egy övet, valamint Szókratész börtönének egy darabkáját. Annyi figyelmet szenteltek neki, hogy gyakran meghívták Hugoékhoz, akárcsak később, amikor Jersey-ről kiutasítva a szomszédos szigetre, Guernesey-re indultak 1855-ben. Charles, Victor Hugo fia és Auguste Vacquerie, egyik leghűségesebb barátja fényképészetet tanultak és különösen nagyra értékelték a magyarokat, akik modellt álltak nekik. Néhány 1853-as felvételen beöltöztették őket: Teleki magyar parasztként, Mészáros egy szultán öltözetében vagy Victor Hugo oldalán jelenik meg. Ezek a fotók a magyar száműzöttek és Victor Hugo közötti erős kapcsolatról tanúskodnak, hiszen családi objektíven keresztül szemlélődni általában Victor Hugo egyedüli privilégiuma volt!

Megjelenés dátuma : 07/01/2019

Oldal tetejére