A nagykövet tollából: Franciaország és Magyarország öröktől fogva… [fr]

241 évvel ezelőtt, 1778. január 9-én Franciaország és Magyarország elvesztett egy huszárt: Bercsényi grófot.

Franciaország és Magyarország mindig is számos ponton kötődött egymáshoz, többek között hadászati területen. Ìgy dönthetett Franciaország egy huszárezred felállításáról, magyar mintára, a magyarokkal együtt.

Az etimologia szerint a húsz és az ár szavakból eredeztetett magyar kifejezés arra az egykori rendszerre vezethető vissza, amikor húsz jobbágytelek után egy katonát kellett állítani. Az első huszárok Mátyás király seregében harcoltak a törökök ellen a XV. században. Ezeket a kiváló harcosokat sokan irigyelték szerte Európában… Franciaország több alkalommal vette igénybe a huszárok segítségét, kiváltképp a harminc éves háborúban, de nem rendelkezett saját ezreddel. Így olyan cél lett ennek felállítása a XVII. század végére, amely a Bercsényi gróf által vezetett Corneberg, Verseilles és Ráttky ezredekkel meg is valósult, majd létrejött a francia hadsereg legfontosabb huszárezrede, a Bercsényi huszárezred.

Minden 1712-ben kezdődött, amikor Rákóczi fejedelem Versailles-ba küldi Bercsényi grófot, aki elnyeri XV. Lajos tetszését. Kiváló magyar kardforgatóként és tehetséges kapitányként (ekkor még csak 23 éves volt!) mély benyomást tesz a királyra, aki alezredessé nevezi ki Ráttky ezredében a Francia Királyság szolgálatában.

Miután kitűnt a harcokban, Bercsényi azt a megbizatást kapja, hogy növelje a Ráttky ezred huszárainak létszámát egy második sereg felállításával. Mivel a Habsburgok ellenállása miatt lehetetlenség volt magyarországi magyarokat toborozni, Bercsényi azt javasolja, hogy ő majd Konstantinápolyba megy, ahol sok magyar él, és így tud létrehozni 1720-ban egy kizárólag törökországi magyarokból álló királysági ezredet: megszületett a Bercsényi huszárezred, a legrégebbi huszárezred, amellyel Franciaország még ma is rendelkezik.

1749-ben Bercsényi fiára hagyja a sereg vezetését, és megmarad a huszárok főfelügyelőjének mielőtt 1758-ban megkapja a Franciaország Marsallja címet. 89 éves korában, 1778. január 9-én hunyt el, köztiszteletnek örvendve mind Magyarországon, mind Franciaországban. Huszárezrede az egész világon kitüntette magát története 300 éve során.

1945-ben az ezred ejtőernyős ezred lett, de lovassági jellegét a mai napig nem vesztette el. A magyar honvédségen belüli különleges egységgel azonos nevet viselő francia ezred hű maradt gyökereihez, megőrizve Bercsényitől örökölt jelmondatát: „Ha mindent elveszítettél, emlékezz, hogy a becsület megmarad”.

JPEG - 829.8 ko
Bercsényi László Ignác gróf (1689 - 1778)
Forrás: Osztrák Nemzeti Könyvtár (Österreichische Nationalbibliothek)

Megjelenés dátuma : 31/01/2019

Oldal tetejére