A nagykövet tollából: Franciaország és Magyarország öröktől fogva… [fr]

Robert Schuman, „Európa atyja” és Magyarország barátja

JPEG - 31.7 ko
Robert Schuman, „Európa atyja” és Magyarország barátja

Robert Schuman egykori külügyminiszternek, aki az európai építkezés alapító atyjaként vált ismertté, jelentős befolyása volt a francia-magyar diplomáciai kapcsolatokra.

1919-től a Nemzetgyűlés tagjaként Robert Schuman komolyan érdeklődött a Franciaország által az első világháborút követően kötött szerződések iránt. Elég kritikusan szemlélte a versailles-i szerződést és az európai békére nézve fenyegetőnek tartja. Robert Schuman érzékeny a határok újrarajzolásából született kisebbségek kérdésére, ezért az 1930-as években három alkalommal is Magyarországra látogatott, hogy jobban megértse a politikai és gazdasági helyzetet. Utazásai során alkalma nyílt találkozni a magyar kormány oszlopos tagjaival. 1934-es nem hivatalos látogatása során Horthy Miklós kormányzóval és Gömbös Gyula miniszterelnökkel, valamint Almássy Lászlóval, a parlament akkori elnökével folytatott megbeszéléseket.

Ezek a látogatások tartósan meghatározták a Közép-Európát érintő francia külpolitikáról alkotott elképzelését. Robert Schuman kifejezetten érdeklődött Ausztria és Magyarország iránt, mivel a két országhoz való közeledésben „a náci Németország közép- és kelet-európai expanziójának megfékezésének” eszközét látta. A két ország tehát lényeges tényező lett Franciaország külpolitikájában.

1948-ban Budapesten és Kelet-Európában tett három utazása erősen befolyásolják majd külügyminiszterként folytatott külpolitikáját. Robert Schuman a kommunista ideológia határozott elítélésével támogatta a párbeszédet és az együttműködést Franciaország és Magyarország között. Mindazonáltal erőfeszítései ellenére a francia-magyar diplomáciai kapcsolatok nem álltak ellen a hidegháborúnak. Fejérdy Gergely mégis arra a következtetésre jut, hogy „Európa atyja mindvégig megőrizte a barátságot Magyarország és a magyarok iránt”.1

1„Egy elfelejtett kapcsolat : Robert Schuman és Magyarország”, 2005. január 10-én publikált cikk a Supplément à la Lettre de la Fondation Robert Schuman 194. számában

Megjelenés dátuma : 17/06/2019

Oldal tetejére