A nemzetközi öröklés reformja

2015. augusztus 17-től megváltoznak a nemzetközi öröklési szabályok az öröklésről szóló 2012. július 4-i 650/2012/EU rendelet életbe lépésével.

Ezt megelőzően külföldön történt elhalálozás esetén az elhunyt utolsó lakhelye szerinti törvény volt az alkalmazandó az ingóság öröklésénél, ingatlanvagyon öröklésénél pedig az ingatlan elhelyezkedése szerinti törvény.

Augusztus 17. után az egész vagyon öröklésekor az elhunyt utolsó szokásos tartózkodási helye szerinti törvény alkalmazandó (21. cikkely 1. bekezdés). Ez a kritérium határozza majd meg, hogy mely törvényt alkalmazzák az öröklési eljárásokra. A szabályozás egyetemes jellegéből adódóan az alkalmazható törvény lehet a szabályozásban részes állam vagy egy harmadik állam törvénye.

Az új európai öröklési szabályozás lehetővé teszi a külföldön tartózkodó vagy ezt tervező állampolgároknak, hogy mától fogva választhatják az állampolgárságuk szerinti ország törvényét az örökösödés majdani rendezésére. A választott törvény lehet a (szabályozásban részes) tagállam vagy egy harmadik állam törvénye.

Megjelenés dátuma : 01/06/2016

Oldal tetejére