Az egységes pénz [fr]

Egységes pénz

2002. január 1-jén az euró 12 európai uniós ország 300 millió lakosának lett az egységes pénzneme (euró-zóna).

Ez a nemzetgazdaságok hosszú gondolkodási és előkészítő, majd az euró felé vezető átmeneti folyamatának az eredménye.

GIF - 2.7 ko
Az egységes pénz

1969 : a hágai európai csúcsértekezleten az Európai Gazdasági Közösség hat tagállamal (EGK) célul tűzte ki a gazdasági és pénzügyi unió megvalósítását (Barre-terv).

1971 : a Werner-terv javasolja a nemzeti gazdaságok összehangolását az Európai Gazdasági Közösség egységes valutájának kialakítása érdekében. A javaslat ez európai valuták instabilitása miatt nem valósulhatott meg.

1972 : az európai valutaárfolyamok ingadozásának szabályozására létrejön az európai valutakígyó, majd 1979-ben az európai monetáris rendszer.

1986 : az Európai Egységokmány a Római Szerződésbe illeszti a Gazdasági és Pénzügyi Unió (EMU) fokozatos megvalósításának célkitűzését.

1990 : az EMU első állomásaként megvalósul a tőke szabad áramlás.

1992 : a Maastrichti Szerződés pontosítja a nemzeti gazdaságok összehangolásának kritériumait, ami az egységes valuta létrejöttének előfeltétele.

1998 május 2.: az Európai Tanács meghatározza a résztvevő országok listáját : Németország, Ausztria, Belgium, Spanyolország, Finnország, Franciaország, Írország, Olaszország, Luxemburg, Hollandia és Portugália (és Görögország 2001-től).

1998. június 1.: létrejön az európai pénzügyi politika bevezetésével megbízott Európai Központi Bank (EKB).

1999. január 1.: az euró lesz az egységes pénznem. Véglegesítik az euró és a nemzeti valuták közötti átváltási arányokat (1 euró = 6,55957 FF). A tőkepiaci tranzakciók euróban folynak. 2002. január 1.: a 12 résztvevő országban hatályba lép az euró.

2002. február 17.: eltűnik a frank.
A pénzváltás komoly alkalmazkodást kíván a fogyasztóktól, a vállalatoktól és a közszolgáltatóktól.

A mindennapi élet több aspektusát tekintve is egyeztetést igényel: árazás, bankszámlák átváltása, az új bankjegyek és érmék milliárdjainak elkeszítése, a frank kivonása a forgalomból...

Mire jó az egységes pénz ? Az európai gazdaság egy hatalmas, egységes piacot alkot. Az Európai Unió tagállamai kereskedelmi forgalmuk nagy részét Európán belül valósíják meg.

Az egységes pénz megszünteti az átváltási problémákat, és az európai építkezéshez vezet, nemzetközi pénzzel látva el Európát. A kereskedelmi kapcsolatok és a beruházások megkönnyítésével az eurózóna államai a foglalkoztatottságot is igyekeznek megerősíteni Európában.

Az euró. 2002. január 1-jére körülbelül 15 milliárd bankjegyet és 60 milliárd érmét bocsátottak forgalomba az egész eurózónában.

Az érmék. Európa egységének és sokszínűségének szimbolizálása céljából az érméknek van egy, az eurózóna mind a tizenkét országában megegyező, közös oldala (amely a 12 szimbolikus csillagról ismerhető fel), és egy nemzeti oldala.

Franciaországban 3 szimbólum díszíti az érmék nemzeti oldalát : (a Köztársaságot és a szabadságot szimbolizáló) Marianne, a fa (az élet szimbóluma) és a Vetőnő (a termékenység allegóriája). Bármi legyen is azonban az érmék országonként változó oldalán, az érmék az egész eurózónában forgalomban vannak.

A bankjegyek. Három elemet nyomtattak a bankjegyekre : kapukat és ablakokat az elejére, illetve hidakat a hátoldalára. Ezeket az elemeket az európai kultúrában nyomot hagyó hét építészeti stílus inspirálta: a klasszicista, a román, a gótikus, a reneszánsz, a barokk és a rokokó, a vas- és üvegművészet, végül pedig a modern építészet.

Hivatalos átváltási árfolyam francia frankra : 1 = 6,55957 FF

Megjelenés dátuma : 16/08/2019

Oldal tetejére