CREWS : az éghajlati katasztrófákra figyelmeztető jelzőrendszer [fr]

2000 és 2019 között 7348 jelentős éghajlati katasztrófát azonosítottak. Ezek a katasztrófák 1,23 millió emberéletet követeltek, és 4,2 milliárd embert érintettek. A szegény és veszélyeztetett országokban gyakran megbízhatatlanok vagy teljesen hiányoznak azok a meteorológiai adatok, amelyek előre jeleznék ezeket a jelenségeket és előre figyelmeztetnék a lakosságot.

A veszélyes meteorológiai és éghajlati események kockázatainak jobb megelőzése és az azokról való tájékoztatás érdekében Franciaország a COP21 alkalmából elindította a többoldalú adományozói kezdeményezést, a CREWS-t. A CREWS célja az életek, a megélhetés és a tulajdon védelme a legkevésbé fejlett országokban (LDC-k) és a fejlődő kis szigetállamokban (SIDS) a többféle kockázattal számoló integrált figyelmeztető rendszerek kapacitásának jelentős növelésével.

Az éghajlatváltozással nő a szélsőséges természeti jelenségek száma

2000 és 2019 között 7348 jelentős éghajlati katasztrófát azonosítottak, amelyek 1,23 millió emberéletet követeltek, és 4,2 milliárd embert érintettek. A gazdasági veszteség megközelítőleg 2 970 milliárd dollár volt.

Ez meredek növekedést jelent az előző 20 év során feljegyzett katasztrófákhoz képest.

E katasztrófák 91%-át áradások, viharok, aszályok, hőhullámok és egyéb szélsőséges időjárási események okozták.

Az IPCC egymást követő jelentései megerősítik, hogy ezeknek az éghajlati veszélyeknek a gyakorisága és mértéke növekszik, ami egyre nagyobb fenyegetést jelent az emberi életre és a megélhetésre, különösen a sebezhető országokban. Így a globális felmelegedés miatti gazdasági veszteségek az 1980-1999, illetve a 2000-2019 közötti időszakban csaknem megkétszereződtek.

E megfigyelés alapján az Egyesült Nemzetek Szervezete a 2015 márciusában, Sendaiban, Japánban tartott 3. katasztrófakockázat-csökkentési konferencián elkötelezte magát amellett, hogy „2030-ig jelentősen növeli a többféle kockázattal számoló korai figyelmeztető rendszerek, a megfelelő tájékoztatás és a kockázatértékelések elérhetőségét és az azokhoz való hozzáférést a lakosság számára” és elfogadott egy cselekvési keretet, az úgynevezett Sendai-keretet.

A sebezhető országokban a korai figyelmeztető rendszerek nem elegendőek az emberek és a tulajdon védelméhez

Azokban az országokban, ahol sikerült bevezetni a korai előrejelző rendszereket, látványosan csökkent a katasztrófák miatti halálozás. Az ilyen típusú rendszerek alkalmazási képességei azonban nagyon eltérőek. Ezért a legkevésbé fejlett országok (LDC-k) és a fejlődő kis szigetállamok (SIDS) számára jelenti a legnagyobb nehézséget figyelmeztető jelzéseket küldeni a nemzeti és helyi hatóságoknak, valamint a lakosságnak.

Számos sebezhető ország kiemeli, hogy meg kell erősíteni a figyelmeztető rendszereket időjárás-előrejelző szolgáltatásaik megerősítésével, valamint a katasztrófák esetére kidolgozott vészhelyzeti tervek és műveletek javításával. Nemzeti szinten meghatározott hozzájárulásaikban (NDC), amely magában foglalja a nemzeti kibocsátás csökkentésére és az éghajlatváltozás hatásaihoz való alkalmazkodásra vonatkozó kötelezettségvállalásaikat, ezek az országok prioritásként határozták meg a korai figyelmeztető rendszereket (EWS).

A meteorológiára és a kockázatmegelőzésre szakosodott országok és szervezetek összefogása

A CREWS nemzeti vagy regionális projekteket valósít meg, és 3 operatív ügynökségre támaszkodik:

  • A Meteorológiai Világszervezet (WMO) megerősíti globális és regionális kapacitásépítő központjait, és támogatja a nemzeti kezdeményezésekkel végrehajtott intézkedések összehangolását;
  • az ENSZ Katasztrófakockázat-csökkentési Hivatala (UNISDR) biztosítja a szakpolitikai koherenciát, valamint az ENSZ cselekvési tervének és a Sendai-keret céljainak való megfelelést;
  • a Világbank globális katasztrófakockázat-csökkentési eszköze (GFDRR) támogatja a nagyszabású programok azonosítását, tervezését és megvalósítását országos szinten, valamint ezeknek a programoknak a koordinációját és integrálását a regionális és globális központok révén.

Mik a partnerek kötelezettségvállalásai?

A CREWS célja 100 millió dollár mozgósítása a meglévő két- és többoldalú együttműködési programok finanszírozási hiányosságainak pótlására. A Világbank által működtetett vagyonkezelői alap támogatja a végrehajtó szervezetek és intézmények tevékenységét.

További információkért látogasson el az Európa-ügyi és Külügyminisztérium honlapjára.

A CREWS kezdeményezés 2020-ról szóló éves jelentése kiemeli az idei tevékenységi év során elért eredményeket több mint ötven országban, 14 nemzeti vagy regionális projekten keresztül.
Töltse le a 2020-as tevékenységi jelentést

További információk a https://www.crews-initiative.org/en honlapon

Megjelenés dátuma : 09/11/2021

Oldal tetejére