Elindult a CREWS, a klímakatasztrófákra figyelmeztető jelzőrendszer

A szegény és veszélyeztetett országokban a meteorológiai adatok gyakran megbízhatatlanok vagy teljesen hiányoznak.
A CREWS egy olyan kezdeményezés, melynek célja a többfajta kockázatot figyelembe vevő integrált jelzőrendszerek kapacitásainak jelentős növelése a hidrometeorológiai és éghajlati jelenségekkel kapcsolatos kockázatok megelőzése és az ezzel kapcsolatos tájékoztatás kiterjesztése érdekében.
Célszerűsége abban áll, hogy a legkevésbé fejlett országokban és a fejlődő kis szigetállamokban védi az életet, a megélhetés eszközeit és az anyagi javakat.

Sokasodnak az éghajlatváltozáshoz köthető szélsőséges természeti jelenségek

1970-től 2012-ig a szárazság, az áradások, a viharok, a trópusi ciklonok, a hirtelen támadt szélviharok és a szélsőséges hőmérsékletingadpzások világviszonylatban megközelítőleg 2 millió ember halálát okozták és 2 400 milliárd dollárnyi veszteséget idéztek elő.

Az Éghajlatváltozási Kormányközi Testület (IPCC) 5. jelentése szerint egyre gyakoribbak és kiterjdtebbek a kedvezőtlen időjárási körülmények, és ez növeli az emberi életek és a megélhetési források fenyegetettségét, főként a veszélyeztetett országokban.

A Japánban található Sendaiban 2015 márciusában a katasztrófakockázatok csökkentéséről rendezett 3. Konferencián az ENSZ elkötelezte magát amellett, hogy « 2030-ig javítja a több fajta kockázatot figyelembe vevő jelzőrendszerekhez, a tájékoztatáshoz és a kockázatokról szóló értékelésekhez való hozzáférést és a rendelkezésre állást ».

A korai jelzőrendszerek elégtelenek a lakosság és az anyagi javak megvédésére a veszélyeztetett országokban

Azokban az országokban, ahol sikerült beüzemelni ezeket a rendszereket, jóval kevesebb természeti katasztrófáknak tulajdonítható haláleset történt. Napjainkban a korai jelzőrendszerek beüzemelési kapacitása a különböző országok és régiók szintjén – a legkevésbé fejlett országokban és a fejlődő kis szigetállamokban, amelyek nehézségekkel küzdenek az országos és helyi hatóságok, illetve a lakosság riasztását illetően – nagyon eltérő.

Számos veszélyeztetett ország hangsúlyozza, hogy szükség van a jelzőrendszerek fejlesztésére a meteorológiai szolgálatok megerősítése és katasztrófahelyzet esetén hozott sürgősségi intézkedéseik révén. Nemzeti hozzájárulásukban a korai jelzőrendszerek prioritásként szerepelnek.

Afrikában és a Közép-Keleten 47 nemzeti hozzájárulásból 36 definiálta prioritásként a korai jelzőrendszereket. Latin-Amerikában és a Karib-térségben 21 nemzeti hozzájárulásból 16 integrálta prioritásként a korai jelzőrendszereket. Ázsiában és a csendes-óceáni térségben pedig a nemzeti hozzájárulások 100%-a tekinti ezeket prioritásnak.

Országok és meteorológiai, valamint kockázatmegelőzésre szakosodott szervezetek koalíciója

A CREWS a Meteorológiai Világszervezet (WMO), az ENSZ nemzetközi katasztrófa-megelőzési stratégiával foglalkozó irodájának (UNISDR) és a Világbank (GFDRR) együttműködésének eredménye.

A Meteorológiai Világszervezet (WMO) meg fogja erősíteni a kapacitások növelésével foglalkozó nemzetközi és regionális központjait és támogatja majd a kötelezettségvállalások koordinációját és összehangolását a nemzeti szintű kezdeményezésekkel.

Az ENSZ nemzetközi katasztrófa-megelőzési stratégiával foglalkozó irodája (UNISDR) felügyeli majd a politikák összehangolását és az ENSZ cselekvési tervének, valamint a sendai keretmegállapodás céljainak való megfelelést.

A Világbank (GFDRR) támogatja majd a nagyszabású nemzeti programok megállapítását, koncepcióját és létrejöttét, valamint ezen programok koordinációját és integrálódását regionális és nemzetközi központokkal.

A Lima–Párizs cselekvési program a COP perui és francia elnökségének, az ENSZ Főtitkárságának és a CCNUCC titkárságának közös kezdeményezése, amelynek célja az éghajlat érdekében végrehajtott tevékenységek megerősítése 2015-ben és azután is.

A partnerek kötelezettségvállalása

A CREWS célja 100 millió dollár mozgósítása a már létező két- és többoldalú együttműködési programok finanszírozásában mutatkozó hiány pótlása. A Világbank által kezelt fiduciárius alap támogatja majd a végrehajtó szervezetek és intézmény fejlődését és tevékenységét.

Pénzügyi partnerségek

Franciaország 2016 és 2017 között 10 millió euróval fog hozzájárulni a fiduciárius alap finanszírozásához.

Németország 2015-ben 3 millió euróval támogatta a CREWS-t. Franciaország és Németország G7-es partnereikkel együtt közösen dolgoznak majd azon, hogy biztosítsák a CREWS és az Insuresilience közötti kapcsolatot. Az Insuresilience a G7 országai által elfogadott kezdeményezés, melynek célja az éghajlatváltozással kapcsolatos kockázatokra kötött biztosításokhoz való hozzáférés elősegítése a veszélyeztetett országokban.

Luxemburg 2016-ban 1 millió euróval járul majd hozzá a multilaterális alaphoz, amely támogatja a jelzőrendszerek további telepítését a veszélyeztetett országokban.

Ausztrália 2016 és 2020 között 5 millió ausztrál dollárral fog hozzájárulni a CREWS kezdeményezéshez annak a 19 millió ausztrál dollárnak a kiegészítéseképpen, amelyet kétoldalú támogatásokra fordítanak majd, főként a csendes-óceáni térségben.

Kanada egy 10 millió dolláros hozzájárulást fog jóváhagyni a Meteorológiai Világszervezeten keresztül, hogy támogassa a korai jelzőrendszerek javítását a legveszélyeztetettebb közösségekben a CREWS kezdeményezésen belül.

Hollandia 3 millió euróval járul majd hozzá a CREWS fiduciárius alapjához.

Ők támogatják a CREWS-t

Japán komoly támogatást nyújt a CREWS-nak. Elkötelezte magát a jelzőrendszerek fejlesztése és szinten tartása, valamint a műholdak használata mellett Ázsiában és a csendes-óceáni térségben, és ezt a 2016-2020 közötti időszakban is tovább fogja támogatni. Költségvetési ciklusa miatt ma még ugyan nem tudja megmondani, mekkora lesz ez a pénzügyi támogatás, de nagy vonalakban felvázolja majd a következő hónapokban.

Az Egyesült Királyság a CREWS kezdeményezés partnere lesz. Ez a partnerség azonnal megvalósul majd a már létező programokkal való együttműködésen és a közös munkán keresztül. Ilyen program a 24 millió fontos tájékoztatási és meteorológiai adatokkal dolgozó projekt Afrikában, illetve az ehhez kapcsolódó egyéb projektek.

Ide kattintva letöltheti a prezentációt (.pdf, 559,7ko)

Megjelenés dátuma : 18/12/2015

Oldal tetejére