Franciaország nemzetközi humanitárius stratégiája [fr]

A válságok megsokszorozódásával, meghosszabbodásával és egyre bonyolultabbá válásával szemben egyre nagyobb szükség van a humanitárius segítségnyújtásra a világban.

Annak érdekében, hogy a maga számára biztosítsa az ennek megfelelő eszközöket, Franciaország új fejezetet szeretne nyitni a humanitárius tevékenységgel kapcsolatos kötelezettségvállalásában a következő négy évre szóló új humanitárius stratégia kidolgozásával és éves pénzügyi hozzájárulásának a háromszorosára emelésével 2022-ig.

A humanitárius tevékenység a francia külpolitika egyik alappillére

A humanitárius tevékenység célja a mindenféle válságok által érintett országokban élő emberek életének és méltóságának megőrzése, alapvető igényeiknek – úgymint a vízhez, a csatornahálózathoz, az élelemhez, az egészségügyi ellátáshoz való hozzáférés, menedékhelyek építése – megfelelően.

A humanitárius tevékenység továbbá a francia külpolitika egyik alappillére, amely a válságok által sújtott lakosság iránti szolidaritásban fejeződik ki és hozzájárul a nemzetközi stabilitáshoz.

Növekvő szükségletek

A humanitárius segítségre szoruló személyek száma öt év alatt a duplájára nőt (forrás: ENSZ Humanitárius Ügyek Koordinációs Hivatala (UN OCHA)).

Egyébiránt a válságok egyre hosszabbak: az ENSZ humanitárius finanszírozással kapcsolatos felhívásai egy-egy országban vagy egy adott területen már általában nyolc évig tartanak.

A jelenlegi kontextusban egyre többször sértik meg a nemzetközi humanitárius jog alapvető szabályait. A civil lakosságot és annak vagyontárgyait támadják, és a piacok, iskolák is célkeresztbe kerülnek. A humanitárius szereplők is egyre többször vannak kitéve támadásoknak.

A szolidaritás áll Franciaország külföldi tevékenységének középpontjában

A 2018-2022 közötti időszakra kidoolgozott humanitárius stratégiáján keresztül Franciaország 15 konkrét döntéssel nyilvánítja ki aziránti szándékát, hogy hatékonyabbá tegye a humanitárius tevékenységet. Az eszközök jelentős növelésével (2022-ig – azaz a hozzájárulások megháromszorozásával 2017-hez képest, az évi 500 millió euró elérése érdekében) – Franciaország a még nagyobb szolidaritás és nemzetközi stabilitás elérésén munkálkodik.

Ezek a kötelezettségvállalások a következők:

1. államok szilárd koalíciójának létrehozása a segélymunkások és orvosok védelmének megerősítése érdekében a konfliktusok közepette.

2. a gyermekek védelmének előmozdítása a fegyveres konfliktusokban.

3. a „Nők, béke és biztonság” menetrend keretében vállalt kötelezettség folytatása specifikusan a nők és lányok számára előirányzott támogatásokkal és olyan tevékenységek elősegítésével, amelyek újbóli beilleszkedésüket és önrendelkezésüket támogatják, többek között jövedelemtermelő tevékenységek fejlesztése révén.

4. a Vöröskereszt és a Vörös Félhold mozgalom 32. Konferenciája után elindított kormányközi folyamatban való további részvétel, hogy megállapodás szülessen a nemzetközi humanitárius jog tiszteletben tartásának megerősítésére rendelt államok lehetséges fórumáról a párbeszéd megteremtésével.

5. azirányú erőfeszítéseinek folytatása, hogy a lehető legtöbben támogassák – ideértve a Biztonsági Tanács állandó tagjait – a tömeges atrocitások esetén alkalmazandó vétó keretbe foglalására irányuló célkitűzését.

6. további küzdelem a büntetlenség ellen, többek között a nemzetközi humanitárius jog megsértését illetően a konfliktusokban, főleg a Közel-Keleten.

7. közbenjárás a partnereknél és az érintett szervezeteknél a nemzetközi humanitárius jognak a kibertérben való teljes körű alkalmazásához való hozzájárulás érdekében.

8. átfogó és konstruktív humanitárius párbeszéd indítása rendszeres konzultációkkal a főbb partnerekkel, legyenek akár egy konfliktus résztvevői vagy a humanitárius színtér feltörekvő résztvevői, ezáltal is népszerűsítve a nemzetközi humanitárius jog tiszteletben tartását és kialakítva lehetséges együttműködéseket.

9. további erőfeszítések a Nemzetközi humanitárius jog terjesztéséért a hadseregben illetve külföldön, valamint olyan gyakorlatok végrehajtása, melyek a civilek védelmére irányulnak a külső műveleti színtereken.

10. az első három olyan európai és az első öt olyan világszintű adományozó közé kerülés, akik összesen 500 millió eurónyi hozzájárulást fordítanak humanitárius célokra.

11. egy új módszertant és egy egyszerűsített humanitárius pénzügyi hozzájárulást követő rendszer kidolgozása, amely az összes érintett szervezet számára közös és jobban hozzáférhető.

12. az ellenőrzéssel kapcsolatos elvárások egységesítésére és egyszerűsítésére irányuló kísérleti program elindítása 2018-tól, mely a Grand Bargain program keretén belül vonatkozna minden bilaterális humanitárius akciót finanszírozó pénztárra.

13. hosszú távú stratégia kidolgozása a vészhelyzetre adott válaszreakciótól kezdve - amikor azt a válság természete és körülménye indokolttá teszi - egészen a probléma elhárításáig és a helyreállításig az állam és a humanitárius segítségnyújtás és fejlesztés területén dolgozók együttműködésével.

14. minden bilaterális humanitárius projektben az OECD nemekre vonatkozó jelölésének használata és az ennek elismeréséért végzett munka folytatása az ENSZ és az európai programok, alapok és ügynökségek körében.

15. egy olyan rendszer létrehozása, amely a helyi szereplők kapacitását növeli és lehetővé teszi minden olyan civil szervezetnek, amelynek a projektjét a Humanitárius sürgősségi segélyalap támogatja, hogy helyi partnereik kapacitásának támogatására és pénzügyi segítésére felhasználható pénzösszeggel rendelkezzen.

Töltse le a francia humanitárius stratégia 2018-2022 teljes angol nyelvű szövegét (PDF - 611.9 ko)

Megjelenés dátuma : 23/04/2018

Oldal tetejére