Információk a Maliban fennálló helyzetről és a terrorizmus elleni küzdelemről

Maliban a helyzet javult 2013 óta. A tűzszünetet betartják. A békemegállapodást aláíró felek között fennáll a párbeszéd, a felek rendszeresen üléseznek.

Tényleges eredményeket értek el. A francia beavatkozás kezdete óta több száz terroristát semlegesítettek és több tonna anyagot foglaltak le vagy semmisítettek meg. A fegyveres terroristacsoportok többé nem képesek területet hódítani és ellenőrzésük alatt tartani Maliban: azóta zaklatáshoz, aszimetrikus hadviseléshez folyamodnak.

Közös ütemtervünk a tárgyalási folyamat végén egy éve aláírt békemegállapodás, amely leírja a Mali tartós stabilitása felé vezető utat.

A nemzetközi közösség a megállapodást az alábbi területeken történő mozgósítással támogatja:
- fejlesztési vetület: a fejlesztési stratégia támogatása – OECD-konferencia;
- biztonsági vetület: bevetették az ENSZ-erőket (MINUSMA). Két európai uniós misszió van jelen Maliban (EUTM, EUCAP);
- politikai vetület: támogatás a megállapodás nyomon követési bizottságának, a nemzetközi mediációs csapat rendszeres eljárásai.

A terrrorizmus elleni harcot Franciaország nem egyedül vívja: a Száhel-övezetben Franciaország afrikai partnerei oldalán közvetlenül vesz részt a harcban. Fellépésünk célja a száheli államok abban való erősítése, hogy – idővel önállóan – képesek legyenek küzdeni a terrorizmus ellen. Fellépésünk ugyancsak hozzájárul az övezeten kívüli partnerek, többek között európai vagy amerikai partnerek mozgósításához is.

Az afrikai képességek fejlődnek. A Száhel-övezetben adott válaszok strukturálódnak, különösen az olyan szervezetek által, mint a Száhel-övezet G5. Ez utóbbinak köszönhetően a Száhel-övezet országainak rendelkezésére áll egy könnyű és pragmatikus együttműködési keret, amelynek segítségével megvitathatják és közösen megtervezhetik a fellépéseket. Az elmúlt két évben már tizenöt határokon átnyúló, közös katonai műveletet hajtottak végre.

E közös erőfeszítésekkel szemben a terroristacsoportok fejlesztették cselekvési módszereiket. Tömeges terrorakciókat hajtanak végre és a terepen elszenvedett csapásokat igyekeznek fokozott médiajelenléttel kompenzálni. Maliban a terroristák igyekeznek megakadályozni a békemegállapodás végrehajtását. Nekünk eltökéltnek kell maradnunk és fenn kell tartanunk a mozgósítást. Fellépésünk meghozza gyümölcseit.

A MINUSMA missziót a Biztonsági Tanács mandátuma megújításakor megerősítette (a 12 640 fős plafont 2 500 katonával és rendőrrel növelték, kiegészítő eszközökkel, jobban előtérbe helyezett és erősebb mandátummal erősítették stb.)

Az Európai Unió közös biztonság- és védelempolitikája (KBVP) keretében működő missziók (a mali fegyveres erők esetében az EUTM, a belbiztonsági erők esetében az EUCAP) szintén úgy igazítják cselekvéseiket, hogy a lehető legszorosabb figyelemmel tudják kísérni a megállapodás végrehajtását, többek között azáltal, hogy kiképzési tevékenységüket decentralizálják a régiókban és hogy hozzájárulnak az inkluzív biztonsági erők kiképzéséhez.

Franciaország a békemegállapodás megvalósításához szükséges kedvezőbb feltételek kialakítása érdekében hosszú távú erőfeszítéseket tesz Mali északi részén a Barkhane-művelet keretében. Egy hónapja kiegészítő eszközöket alkalmazunk a francia harcrend átszervezésével és a készenlétben lévő francia erőkre támaszkodva.

A Mali északi részén zajló műveleteket tartósan felgyorsítottuk. A terroristákat és az őket támogatókat fáradhatatlanul üldözni fogjuk. A megállapodás megvalósításában társfelelős aláíró fegyveres csoportokat és a bamakói hatóságokat bevonjuk ezekbe a műveletekbe.

A francia művelet a megállapodást aláíró fegyveres csoportokkal együttműködve dolgozik a megállapodás megvalósításán. Ezeket a csoportokat felelősségre kell vonni a terrorista csoportokkal fenntartott kapcsolataik miatt. Ezeket a kapcsolatokat meg kell szüntetni, a csoportokat pedig be kell vonni a terrorizmus elleni harcba. Ezután az inkluzív mali védelmi és biztonsági erők feladata lesz a folytatás.

A Mali északi részén jelen lévő francia csapatok megerősített fellépése szilárd álláspontunk keretébe illeszkedik, mely szerint a mali helyzet stabilizálása a békemegállapodás teljes körű megvalósításán keresztül történik. A helyszínen kell támogatnunk a megállapodás megvalósítását, a lehető legközelebb a felelősséggel bírókhoz.

A MINUSMA-val való egyeztetés alapvető fontosságú. Ügyelünk erre főleg az irányítási struktúrákban való részvételünknek köszönhetően, melyet a védelmi miniszter kérésére tavaly nyáron megerősítettünk.

A békemegállapodás megvalósítását ugyanakkor a politikai színtéren fel kell gyorsítani. Előrelépésekre van szükség: ideiglenes hatóságok létrehozására, a mali hadsereg és az aláíró csoportok részvételével történő közös járőrözések felgyorsítására, a csoportok lefegyverzésére, leszerelésre és újrabeillesztésre jogosult harcosainak számbavételére, valamint a biztonsági ágazat reformjának beindítására. A kötelezettségeket az aláíró felek által vállalt határidők szerint kell megvalósítani.

Nem képzelhető el kizárólag biztonsági megoldás. Így Franciaország 2015-2017 között mintegy 80 millió euró értékben valósít meg fejlesztési projekteket Mali északi régióiban. Bátorítjuk partnereinket, hogy tartsák be az ezen a területen vállalt kötelezettségeiket.

Franciaország üdvözli a globális európai kötelezettségvállalást Maliban és tágabban a
Száhel-övezetben.

Franciaország köszöni Magyarország mali mobilizációját és az Európai Unióról szóló szerződés (EUSz.) 42.7-es cikkének aktiválása kapcsán Franciaország irányában tanúsított szolidaritását.

Végezetül gyorsan megoldást kell találni az európai EUTM Mali misszió által megalakított mali egységek felszerelésére. Ez egyben politikai és műveleti tét, ugyanis a KBVP-missziók eredményeinek hosszú távú megőrzése, és a megtett erőfeszítések optimalizálása a cél. Ez egyben politikai tét is az Európai Unió globális fellépésének hitelessége szempontjából.

Megjelenés dátuma : 20/07/2016

Oldal tetejére