Konzultáció Európa jövőjéről [fr]

Ma az Európai Bizottság minden európait megszólítva online polgári konzultációt indít, arról kérdezve őket, hogy az Európai Unió milyen irányt vegyen a jövőben:

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3706_hu.htm.

Franciaország elkötelezett Európa új alapokra helyezése mellett és erős ambíciói vannak az Európai Uniót illetően, úgymint újra felfedezett szuverenitás, megerősített egység értékeink körül, élő demokrácia.

Új alapokra kell helyeznünk Európát, mégpedig úgy, hogy először tabuk nélkül megnézzük, mivé lett, és előítéletek nélkül megvitatjuk, merre tartson.

2017. szeptember 7-i pnyxi beszéde után Emmanuel Macron ennek szellemében javasolta valamennyi tagállamnak, hogy indítsanak európai uniós szintű civil konzultációkat, mégpedig azzal a céllal, hogy végre azok is szót kapjanak, akikért Európa létrejött.

Mostantól fogva október végéig az Európai Unió egész területén civil konzultációk zajlanak Európáról. Ezek a konzultációk mindenkihez szólnak annak érdekében, hogy megvitassuk Európát, megmondjuk, mit várunk tőle, mit remélünk, mit sajnálunk és mit javasolunk.

Ebben a kontextusban az Európa-nap jó alkalmat nyújtott az Európai Bizottságnak, hogy elindítsa az első online páneurópai civil konzultációt, amely kiegészíti a 27 érintett tagállamban rendezett konzultációkat. Ma délben az Európai Bizottság elindított egy 24 nyelven elérhető konzultációt, felhívást intézve ezzel 450 millió európaihoz, hogy töltsön ki egy civil bizottság által meghatározott és a https://ec.europa.eu/commission/consultation-future-europe_hu honlapon valamennyi nyelven elérhető kérdőívet.

A kérdéseket egy európai polgárokból álló bizottság állította össze, amely bizottságot az európai Gazdasági és Szociális Bizottságban, az európai civil társadalom kéviselőházában fogadták. A kétnapos tanácskozás és közönségtalálkozó volt a többnyelvű és nemzeteken átívelő állampolgári tanácskozás első üdvözlendő tapasztalata.

Maga a konzultáció október végéig tart, hogy ne zavarja meg az európai választások kampányát. Ekkor következik a konzultációk eredményeinek összegzése, amelynek segítségével az európai vezetők felvázolják majd egy új Európai Unió körvonalait. Úgyhogy mondják el nekünk, milyen az Önök Európája, hogy a holnap Európája új arculatot kapjon – mégpedig Önöktől.

„Szívvel-lélekkel azt kívánom, hogy mindenütt, ahol a vezetők ezt az utat választják, valamennyi tagállamban hat hónapon keresztül tarthassunk demokratikus konzultációkat, amelyeken népeink megvitathatják, milyen Európát akarnak.”
Emmanuel Macron pnyxi beszéde – 2017. szeptember 7.

Megjelenés dátuma : 14/05/2018

Oldal tetejére