Még mindig napirenden van a taposóaknák elleni küzdelem [fr]

A taposóaknák és egyéb háborús robbanóanyag-maradványok még ma is két óránként egy áldozatot követelnek szerte a világon. A lakosságnak számos helyen kell szembenéznie olyan fenyegetésekkel, mint a rögtönzött robbanószerkezetek, házilag készített robbanóanyagok vagy nemrég lezajlott konfliktusokból származó robbanóanyag-maradványok.

Az aknákkal kapcsolatos felvilágosítás világnapja jó alkalom annak az ismételt megerősítésére, hogy milyen nagy fontosságot tulajdonít Franciaország a taposóaknák és egyéb háborús robbanóanyag-maradványok elleni küzdelemnek.

Aknamentesített világ 2025-re

Ìme (az 1997-ben elfogadott, a gyalogsági aknák betiltásáról szóló) Ottawai Egyezmény, illetve az ezt kiegészítő (2008-ban elfogadott, a kazettás bombák betiltásáról szóló) Oslói Egyezmény alapján 2014-ben kitűzött cél. Franciaország 20 éve határozottan elköteleződött ezen egyezmények végrehajtása és egyetemessé tétele mellett.

Diplomáciai tevékenységén túl Franciaország fellép annak érdekében, hogy csökkenjen az áldozatok száma és tapasztalatának, valamint segítségnyújtási és képzési tevékenységének köszönhetően számos országot kísér végig a teljes aknamentesítésig.

Az aknák az újjáépítés akadályai

A taposóaknák és egyéb háborús robbanóanyag-maradványok az általuk képviselt kockázat révén valódi akadályt jelentenek a válság súlytotta országok stabilitására és újjáépítésére nézve a lakóhelyük elhagyására és menekülésre kényszerült, kiszolgáltatott lakosok visszatérésekor. Ez különösen azokon a területeken érzékelhető, ahol több évig folyt a harc az Iszlám Állam ellen.

Szíriában még napjainkban is 6 millióan élnek a lakóhelyüktől távol, míg Irakban ez a szám több mint 2,5 millió. De más országokat is érint az aknák problematikája, úgymint Kolumbiát, Líbiát, Libanont, Palesztinát, valamint több afrikai országot (Benint, Szenegált, Mauritániát, Guineát).

Komoly kihívás Franciaország számára

Franciaország számos helyen végez felvilágosító és humanitárius aknamentesítő tevékenységet, hogy lehetővé tegye a lakóhelyük elhagyására és menekülésre kényszerült, legkiszolgáltatottabb lakosok visszatérését. 2017-ben a Misszió a Válság- és Támogatási Központ Stabilizálásáért (CDCS) – civil szervezetekkel és humanitárius aknamentesítésben szakértő nemzetközi szervezetekkel partnerségben – például lehetővé tette több mint ezer akna és háborús robbanóanyag-maradvány megsemmisítését, illeetve többszáz családnak a falvakba való visszatérését Irakban és Szíriában.

Elismert nemzetközi tapasztalatának köszönhetően a CDCS és a Biztonsági és Védelmi Együttműködési Igazgatóság (DCSD) is tart képzéseket és részt vesz az aknamentesítő küzdelem koordinálásához szükséges nemzeti vagy regionális struktúrák megerősítésében. Ez többek között a Libanonban és Beninben regionálisan működő tapasztalati és képzési központoknak nyújtott aktív támogatás, illetve igazolt együttműködők és szakértők (polgári biztonság, hadsereg…) rendelkezésre bocsátása révén nyilvánul meg.

Megjelenés dátuma : 25/04/2018

Oldal tetejére