Mi az az oktatási célú globális partnerség? [fr]

Az oktatási célú globális partnerség egy olyan partnerség, amely 870 millió gyermeknek próbál minőségi oktatást nyújtani, elsősorban a legszegényebbeknek, a legveszélyeztetebbeknek és a válságok által sújtottaknak. A 2002-ben Franciaoország segítségével Fast Track kezdeményezés néven létrejött partnerségnek ma 65 fejlődő partnerország, 22 kétoldalú, regionális és nemzetközi donor a tagja, valamint civil szervezetek, tanárok és jótékonysági alapítványok.

Minőségi oktatás biztosítása és nyomonkövetés

Az oktatási célú globális partnerség az ENSZ 4. számú fenntartható fejlődési céljának elérése érdekében cselekszik, amelynek célja „az átfogó és igazságos minőségi oktatás biztosítása és az egész életen át tartó tanulási lehetőségek előmozdítása mindenki számára”.

Az oktatási célú globális partnerség a kompetenciák összegyűjtésével és az erőforrások mobilizálásával támogatja és növeli a partnerországok oktatási erőfeszítéseit. Ezáltal – többek között a lányok számára – a befogadó jellegű és méltányos minőségi tanulási lehetőségeket igyekszik növelni.

A partnerség céljait a GPE 2020 stratégiai terv írja le, amelynek az a jellegzetessége, hogy 37 részletes és nemek szerint lebontott eredménymutatót foglal magában. Ezek a mutatók tükrözik az oktatási célú globális partnerségnek a hatékonysággal és az eredményességgel kapcsolatban támasztott igényét. Lehetővé teszik továbbá a végrehajtott lépések összehasonlító nyomon követését a sebezhető és válságok sújtotta országokban.

Egy teljes, 13 éven át tartó, az általános és középiskolát is magában foglaló tanulási ciklus a fejlődő országokban gyermekenként átlagosan napi 1,25 dollárba kerül.

Megnövekedett finanszírozás az oktatáshoz való hozzáférés javítása érdekében

A Franciaország és Szenegál által elnökölt 2018. február 2-i finanszírozási konferencia célja 3,1 milliárd dollár összegyűjtésének előirányozása a 2018-2020-as időszakra a finanszírozó országok számára. Az ebből részesülő fejlődő országokat arra buzdítják, hogy nemzeti költségvetésük 20%-át az oktatás finanszírozására fordítsák.

Ennek a finanszírozásnak lehetővé kellene tennie az oktatási célú globális partnerség számára a következő stratégiai célok elérését:

  • 89 fejlődő országban támogatták az oktatás minőségének javítását és az oktatáshoz való hozzáférést 870 millió gyermek és fiatal számára ;
  • További 19 millió, az általános iskolát befejező gyermek, akik közül 9,4 millió lány (ez 2002-höz képest már 72 millióval több iskolázott gyermeket jelent)
  • További 6,6 millió, a középiskolát befejező gyermek, akik közül 3,9 millió lány.
  • 67 fejlődő országban fordítottak pénzt oktatási tervek finanszírozására, a nem iskolázott gyermekek 64 %-ának a költségeinek az átvállalása érdekében ;
  • 1,7 millió oktató részesült képzésben;
  • 23 800 osztályterem épült föl;
  • 204 millió tankönyvet osztottak ki.

Megjelenés dátuma : 22/02/2018

Oldal tetejére