Vegyi fegyverek: vessünk véget a büntetlenségnek [fr]

2012 óta a nemzetközi nyomozati mechanizmusok, a sajtó és a nem kormányzati szervezetek több száz vegyifegyver-támadásról számoltak be. Közel 14 000 ember volt kitéve mérgező anyagoknak és vélhetőleg több százan bele is haltak ebbe. E támadások ismétlődése aggasztó semmibevevése a vegyifegyver-használat tilalmának.
Franciaország nem fogadja el, hogy a legeredményesebb nonproliferációs rendszert következmények nélkül lehessen semmibe venni. Ezért született meg a vegyi fegyverek használatának büntetlensége elleni nemzetközi partnerségről szóló javaslat. Január 23-án 29 állam képviseltette magát Párizsban, hogy támogassák az elvekről szóló közös nyilatkozatot, és hogy részt vegyenek a partnerség nyitókonferenciáján.

Mi is az a vegyi fegyver?

A vegyi fegyverek tömegpusztító fegyverek , amelyeket elsősorban civilek ellen vetnek be.
Vegyi anyagok mérgező tulajdonságainak felhasználásával képesek ölni, megsebesíteni vagy átmeneti cselekvőképtelenséget előidézni. Használatukat tiltja az 1997-ben hatályba lépett Vegyifegyver-tilalmi egyezmény , amelyet mára a világ szinte minden államában ratifikáltak. A vegyi fegyver hivatalos meghatározása magában foglalja a toxikus vegyszereket és azok alapanyagait egyaránt (vagyis valamennyi, a mérgező vegyi anyag gyártásában részt vevő anyagot), a célba juttatást szolgáló eszközöket (lőszer, aeroszol stb.) éppúgy, mint minden olyan felszerelést, amelyet azzal a céllal hoztak létre, hogy ez utóbbiakkal összefüggésben használják.

Mi célt szolgál a vegyi fegyverek használatának büntetlensége elleni nemzetközi partnerség?

Az alapelvekről szóló nyilatkozat támogatásával a résztvevők kinyilvánítják a vegyi fegyverek használata elleni küzdelemre irányuló akaratukat. Ennek érdekében az alábbiakra nézve vállalnak kötelezettséget:

  • az információk összegyűjtése és az információk megosztásának megkönnyítése annak érdekében, hogy a felelősök egy nap feleljenek tetteikért;
  • a megbüntetett érintett személyek és szervezetek neveinek nyilvánosságra hozatala egy internetes oldalon, aminek világosan kinyilvánított célja a felelősök pellengérre állítása;
  • Valamennyi létező mechanizmus használata és a teljes dokumentáció rendelkezésre bocsátása a támadások érintett elkövetőinek megnevezése, illetve a megbüntetésükre irányuló többoldalú erőfeszítések támogatása érdekében;
  • Egy kormányközi együttműködési fórum létrehozása a vegyifegyver-használat dokumentálása, az információmegosztásra való bátorítás és egy közös álláspont támogatása érdekében;
  • segíteni azokat az államokat, amelyeknek erre szüksége van ahhoz, hogy megerősítsék kapacitásaikat és felelősségre vonják a bűnösöket.

Hogyan dolgozik a partnerség a nemzetközi szervezetekkel?

A partnerségnek semmi esetre sem célja a meglévő nemzetközi mechanizmusok helyébe lépni, sem pedig saját nyomozásokat folytatni. Résztvevői kötelezettséget vállalnak arra, hogy megosztják a rendelkezésükre álló információkat a nyomozati mechanizmusokkal.

Miért kellett létrehozni egy weboldalt?

Az internetes oldalt Jean-Yves Le Drian Európa-és külügyminiszter mutatta be január 23-án, a nyitókonferencia alkalmából.
Ez az oldal egy egységes listán gyűjti össze a részt vevő államok (és különösen az Egyesült Államok, az Európai Unió és Franciaország) által már szankcionált valamennyi személy és szervezet nevét , akik részt vettek vegyifegyver-támadásokban vagy vegyifegyver-programok kidolgozásában.
Az egyes államok vagy államcsoportok által hozott büntetőintézkedések megfelelnek az adott állam saját jogrendszerének.

Ki vesz részt a partnerségben?

29 állam vett részt a vegyi fegyverek használatának büntetlensége elleni nemzetközi partnerség nyitókonferencián Egy elvi nyilatkozat alapján arra vállaltak politikai kötelezettséget, hogy küzdenek a büntetlenség ellen és a nemzetközi biztonság megőrzéséért. Az alapítók csoportja tovább bővülhet majd, hiszen a részvétel lehetősége minden olyan állam számára nyitva fog állni, amely kész nyilvánosan támogatni a nyilatkozatban foglalt alapelveket . A Vegyifegyver-tilalmi egyezményt ratifikáló valamennyi állam (a mai napig 192) felkérést kapott, hogy csatlakozzanak a partnerséghez.

Megjelenés dátuma : 22/05/2019

Oldal tetejére